Mark PankowskiMark Pankowski has opened a Washington outpost for Florida’s Sachs Media Group.